loader

VỀ CHÚNG TÔI

Growth Oriented Agency

Be Together. Rise Together
B-RISE Advertising chuyên cung cấp các giải pháp truyền thông tích hợp theo phương pháp Growth Hacking cho doanh nghiệp SME và Start-up, hướng đến giải quyết vấn đề một cách toàn diện, mang lại hiệu quả kinh doanh, tiết kiệm ngân sách và phát triển bền vững.
252760943_10219385203689856_8839300477890434788_n
Mai Hong Ngoc
CEO, Founder
img
Hướng tới cung cấp giải pháp truyền thông tích hợp, từ năm 2022 DIGIGO chính thức đổi tên thành B-RISE Advertising với mục tiêu tư vấn và triển khai chiến lược marketing toàn diện, nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng để hỗ trợ các doanh nghiệp.
TIẾP CẬN

Chúng tôi tiếp cận như thế nào

Dựa trên việc ứng dụng và thử nghiệm, để cải thiện quá trình tăng trưởng của doanh nghiệp, bao gồm:
CLIENTS

Growth Clients

Brands We Worked For
DỰ ÁN

Xem ngay những dự án tăng trưởng thành công của B-RISE

Top