B-Rise Integrated Marketing Agency

Your brand transformation partner

Với đội ngũ lãnh đạo xuất thân từ các công ty quảng cáo hàng đầu Việt Nam, chúng tôi muốn đem nguồn lực này để xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, những người thật sự cần chúng tôi giúp đỡ.
Mai Hong Ngoc
CEO

Mai Hồng Ngọc

Dự án Biti’s – Reinventing Vietnam Origin Legend/ Sons of The Fairy and The Dragon

Tangrams Spikes Asia (AMES) – BRONZEPR
Asia Awards – GOLD
MMA Smarties – APAC Awards – SILVER
MMA Smarties – Vietnam Awards  – GOLD & SILVER


Dự án Biti’s Smart – A shoe can make kids smarter!

DAN Innovations – Global Awards – GOLDSmarties
Mobile Marketing – Global Awards – GOLD & SILVER
MMA Smarties – Vietnam Awards – GOLD & SILVER


Dự án Mirinda Soda Cream – One Innovation to Rule Them All

Smarties Mobile Marketing – Global Awards – GOLD

Nhiluong
COO

Nhi Lương

Dự án Head & Shoulder  – “100 Pronunciations, 1 Solution”

APAC Effie Awards – BRONZE
Smarties – Global and APAC – Short list
MMA Smarties – Vietnam Awards – GOLD
MMA Smarties – Vietnam Awards – BRONZE


Dự án Revive – “Back to the game”

MMA Smarties – Vietnam Awards – BRONZE

Our Service

Chiến lược & triển khai

Xây dựng thương hiệu


Chiến lược truyền thông

Đặt tên thương hiệu


Tagline/slogan


Thiết kế bao bì


Thiết kế website


Bộ nhận diện thương hiệu

Content marketing


Social marketing


Influencer marketing


Performance marketing


Clip & photo production

Chuyển giao & đào tạo

Xây dựng thương hiệu


Xây dựng chiến lược truyền thông

Kế hoạch quảng cáo tổng thể đa kênh


Cách định hướng – triển khai nội dung & hình ảnh từng kênh

Xây dựng kế hoạch media ads


Phương thức triển khai & tối ưu

Tư duy quản lý dự án hiệu quả


Phương thức / Toolkit / Kỹ năng quản lý

Map

Our Client

Ngoài Việt Nam, Anh, Canada, Mỹ và Nhật Bản là những thị trường B-Rise Agency tiếp cận và phục vụ.