Challenge

FITTO – Thương hiệu con của 365 BEGIN. Mục tiêu chính của chiến dịch là tăng lượt chuyển đổi khách hàng cho sản phẩm bánh trung thu FITTO.

Approach

Ứng dụng phương pháp #Growth_Hacking để phân tích các nhu cầu đa dạng, từ đó tìm ra được thông điệp truyền thông và nhu cầu phù hợp, có tiềm năng chuyển đổi cao. Bên cạnh đó, chúng tôi còn đề xuất các chính sách ưu đãi và bán hàng thích hợp.

Execution

+6000messages
Thu hút và chuyển đổi hơn 600 tin nhắn tư vấn đơn hàng cho sản phẩm bánh trung thu FITTO chỉ sau 1 tháng thực hiện chiến dịch.
298544918 1211900189634405 671889629264457127 N298544918 1211900189634405 671889629264457127 N
299984807 1220918485399242 6479208637712097461 N299984807 1220918485399242 6479208637712097461 N