Ags Fanpage Thumbnail Post 5

Challenge

Amazon Global Selling (AGS) vẫn còn mới với nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Vì thế, mục tiêu đề ra là tăng độ nhận diện thương hiệu để thu hút doanh nghiệp tham gia vào Amazon Global Selling.

Approach

Hoạch định chiến lược nội dung mạng xã hội, quản lý fanpage và truyền tải các bài đăng thương hiệu cùng hình ảnh thu hút. Bên cạnh đó, B-Rise còn tham gia hỗ trợ và quản lý tương tác khách hàng trong sự kiện “Amazon Week 2022”.

Execution

+18triệu lượt reach
Đạt hơn 18 triệu cho tổng lượt reach fanpage sau hơn 3 tháng hợp tác, với 30 bài đăng trên mạng xã hội.
+1.16 triệu lượt tương tác
Đạt hơn 1.16 triệu cho tổng lượt engagement fanpage sau hơn 3 tháng hợp tác.
+700tin nhắn
Thu hút khách hàng tham gia hỏi đáp và quản lí hơn 700 lượt tin nhắn trên fanpage.