CHUBB LIFE VIET NAM

Challenge

Quý 4 năm 2023, Chubb Life có nhu cầu xây dựng nội dung mới mẻ và khác biệt hơn trên trên fanpage để thu hút sự chú ý về nhận diện thương hiệu, từ đó xây dựng niềm tin cho khách hàng.

Approach

Sau khi nghiên cứu thị trường và phân tích những đặc điểm nổi bật, đã xác định SOCIAL PROPOSITION với câu chuyện là BẠN ĐỜI TỪ MỸ (Life Partner from America) truyền cảm hứng SỐNG TỰ DO (tự do được biết đến là giá trị đặc trưng của nền văn hoá Mỹ) trong những giai đoạn quan trọng của đời người, bất kể bạn là ai & như thế nào.

Ngôn ngữ truyền thông Chubb Life lựa chọn giai đoạn này, chính là THỜI TRANG – vừa lột tả sự tự do độc bản của mỗi cá nhân trong cuộc sống – vừa thể hiện tính đồng hành bạn đời trong cuộc sống mỗi ngày.

Main SOW

Kế hoạch định vị truyền thông thương hiệu, gồm: định vị trên nền tảng xã hội, định hướng nội dung và kế hoạch media

Execute

+2,6Million Reach
vượt 101,95% so với KPIs
+17K Engagements
vượt quá 119% so với KPIS
Hình ảnh hiện đại, truyền tải rõ ràng thông điệp truyền thông và tinh thần TỰ DO chuẩn Mỹ từ Tập đoàn CHUBB. Giúp Chubb Life Việt Nam cán đích ở vị trí #5 YMI Brand of the Year 2023 ngành Bảo hiểm bằng loạt hoạt động sôi nổi.