Ics 14 PhotoIcs 14 Photo

Challenge

Thừa hưởng nền tảng Mần Non & Tiểu học, ICS chính thức mở hệ thống THCS vào 2023. Vì thế, ICS cần (1) bộ nhận diện mới và (2) kế hoạch truyền thông để quảng bá được câu chuyện của trường lẫn thu hút được học sinh ưu tú đồng hành cùng trường.

Approach

Truyền thông làm rõ được định vị của trường lẫn USP (mô hình giáo dục kiến tạo đầu tiên tại TP.HCM) mang đến những lợi ích thuyết phục & hình ảnh ấn tượng trong mắt phụ huynh và học sinh.

Execution

THIẾT KẾ NHẬN DIỆN
Bao gồm: Lên ý tưởng & sản xuất thiết kế logo trường, brochure giới thiệu chương trình học, thời khoá biểu, đồng phục, ấn phẩm học sinh…

TRUYỀN THÔNG & QUẢNG CÁO
Bao gồm: triển khai kế hoạch truyền thông theo đúng insight của bậc phụ huynh, để từ đó mang đến hiệu quả chuyển đổi thông tin (leads). Sản xuất nội dung bài băng theo định hướng đã được thống nhất.

B Rise Ics Post 4 Cover Air PageB Rise Ics Post 4 Cover Air Page
B Rise Ics Post 2 Oi Va Ob FinalB Rise Ics Post 2 Oi Va Ob Final
Student Kit Set Ngu IcsStudent Kit Set Ngu Ics
Ics Balo Round 1Ics Balo Round 1