Challenge

JETRO mong muốn đưa sản phẩm rượu sake Nhật Bản đến gần hơn với người tiêu dùng Việt.

Approach

Tiếp cận với chuỗi nhà hàng Nhật Bản và sử dụng độ lan toả của các Food Blogger / KOL / Hot Profile để check in và review chân thực về việc kết hợp rượu sake với các món ăn đúng điệu.

Execution

+39000
Tạo ra hơn 39,000 thảo luận trên social. Đặc biệt hầu hết các bình luận đều mong muốn thử loại rượu mới, khen ngợi món ăn, không gian nhà hàng và mong muốn được nếm thử.
353449157 273773938514998 6676800330520958385 N353449157 273773938514998 6676800330520958385 N
343933554 197793909704745 3151373086724558513 N343933554 197793909704745 3151373086724558513 N