Challenge

JOINS cần một chiến lược truyền thông sáng tạo trên mạng xã hội để lan tỏa việc nâng cấp mới của sản phẩm hiện tại (bột giặt – tất cả trong một).

Approach

Xây dựng social proposition cho JOINS như một loại bột giặt (sở hữu tất cả lợi ích trong 1) giúp cho trẻ em và các bà mẹ có thể sống thoải mái mà không cần phải lo lắng về việc quần áo lấm bẩn. Mọi vấn đề liên quan đến quần áo đều có thể được giải quyết bởi JOINS.

How to Execute

TikTok đã được chọn làm kênh chính để triển khai. Chúng tôi tạo ra một âm thanh bắt tai để truyền đạt thông điệp thương hiệu, sau đó hợp tác với nhiều KOC & INFLUENCER để tạo ra nhiều nội dung sáng tạo khác nhau. Tất cả đều nhất quán định vị chiến lược để tối đa hóa sự lan rộng và nhận thức thương hiệu.

Main SOW

. Social Creative
. Communication

JOINS (MASAN)