Image001 5

Challange

LANCI ra mắt bộ sản phẩm cải tiến mới LANCI 3D-BRIGHTY bao gồm kem dưỡng trắng chuyên sâu và siêu serum. Mục tiêu của LANCI là tăng độ nhận diện cho bộ sản phẩm, và tăng chuyển đổi khách hàng.

Approach

Ứng dụng Truyền thông Tích hợp, B-Rise giúp LANCI lên kế hoạch ra mắt sản phẩm mới với thông điệp: Trắng mướt tức thì sau 1 giây. Các hoạt động TÍCH HỢP: Lên kế hoạch truyền thông,lên kế hoạch sản xuất key assets, KOL/KOC/PR booking, Quản lí fanpage & Facebook ads.

Execution

+100000engagaments
Đạt hơn 100,000 lượt tương tác với tất cả các bài social post, vượt 142% so với KPI đề ra.
+1087800views
Là tổng số lượng theo dõi video của các KOC trên nền tảng TikTok, vượt 252,98% so với KPI đề ra. Trong đó, có hơn 87.673 lượt tương tác.
+17000followers
Số lượng followers trên kênh TikTok chính thức của LANCI sau 1 tháng ra mắt, vượt 1,000 followers so với KPI đề ra.