352055548 299227152535570 1929012522016271640 N352055548 299227152535570 1929012522016271640 N

Challenge

Trong thời gian tập trung vào nâng cao chất lượng sản xuất và cung cấp các sản phẩm tập trung thị trường quốc tế, RedCat Motion đang dần mất đi độ nhận diện thương hiệu đối với thị trường Việt Nam, đặc biệt thế hệ trẻ.

Approach

Xác định đối tượng mục tiêu của RedCat Motion bao gồm (1) cộng đồng sinh viên mỹ thuật, (2) cộng đồng sinh viên marketing để tạo nhận diện thương hiệu, làm nền tảng việc thu hút nhân sự và các dự án. Với thông điệp: RedCat Motion tiên phong lĩnh vực sản xuất clip animation ngành quảng cáo.

Execution

+250
Lên chủ đề và kịch bản chia sẻ, kết nối với các trường đại học và tổ chức webinar dành với hơn 250 người tham dự.
+1000
Xây dựng nội dung và triển khai truyền thông trên các kênh fanpage, youtube, Onmic… với tổng lượng tương tác đạt trên 1,000.
278549861 5218649084824007 1244225830867035193 N278549861 5218649084824007 1244225830867035193 N
278553744 5218649544823961 6286562322329825643 N278553744 5218649544823961 6286562322329825643 N
278583993 5218649404823975 7570020634814396372 N278583993 5218649404823975 7570020634814396372 N