Cover Final

Challenge

Trong bối cảnh bão sa thải càn quét ngành bất động sản, Vinhomes đã thông báo tổ chức Đại hội tuyển dụng 2023. Lên ý tưởng sáng tạo và xây dựng kế hoạch truyền thông đa kênh với mục tiêu khẳng định tầm vóc của Vinhomes.

Approach

Kể câu chuyện truyền thông phù hợp với bối cảnh và tầm vóc của Vinhomes, mang đến lời tuyên ngôn tích cực & truyền cảm hứng nhân tài tham dự sự kiện tuyển dụng.

Execution

+14ngày
Là thời gian bao gồm lên kế hoạch chiến lược & sản xuất số lượng lớn bài đăng (nội dung + hình ảnh) và bài PR.
+5000ứng viên
Thu hút hơn 5000 người tham dự sự kiện