T4 BRISTOL

Challenge

Một thương hiệu châu Á cần phải thích nghi với văn hoá Phương Tây. T4 Bristol cần một chiến lược hình ảnh và nội dung vừa truyền tải được đúng tinh thần thương hiệu và phù hợp với thị hiếu của cư dân thành phố Bristol anh Quốc.

Approach

Tìm hiểu lịch sử & insight của cư cân thành phố Bristol Anh Quốc, kết hợp với bản chất điểm mạnh cạnh tranh của thương hiệu / sản phẩm để hình thành một câu chuyện truyền thông đúng & hấp dẫn.

Execution

Tái định vị thương hiệu
Với định vị là một thương hiệu chỉ mang đến “GOOD VIBE” cho người dùng khi thưởng thức trà sữa. Một câu chuyện về thương hiệu vừa mang chất trẻ tự do Tây Phương xen lẫn cùng nét tinh hoa ẩm thực Châu Á được bắt đầu từ đây
Sản xuất
Sản xuất nội dung và hình ảnh
Screenshot 2023 07 04Screenshot 2023 07 04