47492754 370906913665985 6041034508717785088 N47492754 370906913665985 6041034508717785088 N

Challenge

Mong muốn tăng lượng khách nhận biết về nhà hàng. Và thực khách trong bán kính 10km sẽ đến để ăn uống tại nhà hàng, đặc biệt là vào các thời gian “chết”.

Approach

Sử dụng phương pháp #Growth_Hacking để phân tích khách hàng tiềm năng với các nhu cầu và động lực khác nhau với văn hoá đa dạng sắc tộc tại Canada. Theo dõi và chạy quảng cáo tập trung facebook và instagram, tìm ra được các winning ads để đề xuất kế hoạch chiến lược tổng thể cho thương hiệu.

Execution

+4tỷ
Doanh thu của cửa hàng đạt được hơn 4 tỷ VND sau 6 tháng đầu tiên thực chạy. Trong đó, 60% đến từ truyền miệng, khách quen. Và 40% khách mới đến từ việc tiếp cận quảng cáo.
252491351 1097032981053371 2156057085815272296 N252491351 1097032981053371 2156057085815272296 N
261756464 1106138063476196 4106570457408894111 N261756464 1106138063476196 4106570457408894111 N
269880528 1122728548483814 7472548696459648351 N269880528 1122728548483814 7472548696459648351 N