Bìa Post 8

Challange

THE YUSON – Đối mặt với bài toán tái định vị thương hiệu, sau một thời gian có mặt trên thị trường nhưng vẫn chưa rõ ràng câu chuyện thương hiệu mình muốn truyền tải đến khách hàng.

Approach

Ứng dụng phương pháp định vị thương hiệu tinh gọn, The Yuson đã tìm ra điểm mạnh của mình chính là không gian và cảm giác trải nghiệm mà thương hiệu có. Kết hợp với insight người dùng đến thương hiệu, The Yuson đã có chiến lược thương hiệu rõ ràng hơn, từ đó hình ảnh thương hiệu thay đổi toàn diện.

Execution

Định vị thương hiệu là nơi mang đến trải nghiệm của những Gắn Kết – Sẻ Chia – Tâm Tình – Tỉ Tê – Kết Nối – Lắng Nghe.

Lên kế hoạch truyền thông & quảng cáo nhằm mục tiêu xác định nhóm khách hàng tiềm năng nhất, lẫn nhóm nội dung có hiệu quả truyền tải câu chuyện thương hiệu tốt nhất.

Lên kế hoạch/ ý tưởng concept chụp ảnh, re-touch, sản xuất ảnh bài đăng, sản xuất video – reel, thiết kế ấn phẩm menu / standee..